AQSHAL RADINKA RAFA PUTRA RAHARJO
AQSHAL RADINKA RAFA PUTRA RAHARJO
  • Team
  • Position
  • Squad Number

Profile

Rafa

Bekasi 03 December 2007

160 cm / 43 kg

O